AUTOŠKOLA

Ostrava a Hlučín

Provádíme výcvik na všechny skupiny řidičských oprávnění v Ostravě a Hlučíně a víme že nejlepší reklama je zvládnout řidičák bez stresu a napoprvé, to je také naším cílem. U nás zvládnete udělat zkoušky napoprvé a bez zbytečného stresu.

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO

Ostrava a Hlučín

Není školení jako školení. U nás se dozvíte vše potřebné od povinných přestávek, až třeba po upevňování nákladů a navíc z první ruky se dozvíte co dělat při silniční kontrole. Pozveme totiž policistu vykonávajícího dohled nad provozem nákladních vozidel.

ŠKOLENÍ ONLINE

Ostrava a Hlučín

Jste řidič referent – řídíte služební vozidlo? Máte málo času nebo není možné dát dohromady v jeden čas celou firmu? Nevadí! Jako jediná autoškola v Ostravě nabízíme školení formou testu online! Rychle jednoduše a pohodlně! Zjednodušte si to!

Budeme si Vás hlídat, ať Vás nejprve teoreticky připravíme a potom pravidelně jezdíte!

Věříme, že dokážeme naše klienty připravit, aby zvládli zkoušku napoprvé.

Máme vlastní velké autocvičiště – necháme Vás vše v klidu nacvičit a potom až provoz!

Naši instruktoři teoretického i praktického výcviku jsou ověření a spolehliví – pracují pro nás již velmi dlouho!

Nejsme sice nejlevnější autoškola v Ostravě ani v Hlučíně, chceme však být nejlepší Autoškola v Ostravě a Hlučíně!

Nejprve vyplníte naši online přihlášku (formulář zde na webu)přijdou Vám přihlašovací údaje do naší aplikace.

Hned poté si stáhnete a vytisknete posudek zdravotní způsobilosti, s kterým navštívíte svého praktického lékaře. Žádost nemusíte tisknout, tu Vám vytiskneme i s Vašimi údaji! Posudek si můžete samozřejmě vyzvednout i na naší pobočce.

Originál žádosti donesete do autoškoly v Ostravě na Nádražní nebo do autoškoly v Hlučíně na Hrnčířské ulici. My si Vás zaregistrujeme, vystavíme Vám průkazku a naplánujeme s Vámi rovnou výuku a výcvik.

Platba je možná hotově nebo bankovním převodem – platební pokyny pošleme na Váš email.

A to je vše můžeme začít – Těšíme se. 🙂

S NÁMI TO ZVLÁDNETE

Vyplníte online přihlášku
Donesete posudek od lékaře
Začnete jezdit a učit se teorii
Přihlásíme Vás ke zkoužce
S naší pomocí zkoužku zvládnete

MRKNĚTE NA NÁŠ FACEBOOK

Informace k závěrečným zkouškám

– takže nejdříve musíte absolvovat celou výuku a výcvik a odevzdat průkazku autoškole /dřív vás ke zkoušce přihlásit nelze/

– autoškola ukončí výcvik a zařadí Vás na seznam žadatelů a tento osobně zanese na podatelnu /nelze datovkou, emailem atd/

– termín zkoušky určí pověřený pracovník magistrátu a sdělí jej autoškole /telefon, email/někdy na druhý den, termín je za týden či dva, někdy více

– autoškola obvolá své klienty a zjistí kolik uchazečů se v daném termínu na zkoušku dostaví a toto sdělí magistrátu, pokud klientovi termín nevyhovuje snaží se najít jiný společně po domluvě s magistrátem a to je někdy fuška….

– máme termín potvrzený z obou stran /magistrát,klient/ – sláva, teď je potřeba minimálně den předem doručit na magistrát žádosti s posudkem zdravotní způsobilost /to udělá autoškola/a doložit poplatek za zkoušku úřadu /první zkouška 700 atd./ toto je na Vás – zajdete na magistrát ZDE a v přízemí zaplatíte poplatek a doklad zanesete do 5 patra komisařům

Den zkoušky

Píšete test? Dostanete od autoškoly informační sms s časem a podrobnýma informacemi. A dostavíte se na zkoušku ZDE, tady se potkáte s instruktorem autoškoly, který tam musí být jelikož kdyby jste třeba nepřišli nebo tam dělali virvajs musí se o Vás postarat sehnat Vás atd.

Pokud testy zvládnete, budete připuštěni k jízdě, k tomu budete potřebovat auto, instruktora a komisaře. Hledejte. Čekejte. Nezmatkujte a zapněte si telefon. Instruktor tou dobou již možná sedí v autě a předvádí ty co byli pře Vámi /komisař také/. Nebo ne. Je jiná autoškola před Vámi a pak hledáte jen instruktora a auto. Proto se vraťte tam odkud začínají jízdy  ZDE  a pokud tam je místo, bude tam parkovat naše vozidlo. Na zkoušku bude čekat víc lidí, je tam živo. Můžete také čekat v 2.patře v určených prostorách, ale pozor až na Vás přijde řada buďte u auta – komisař nesmí čekat! Nikdy! Nesmíte se vzdálit a ani pokud je před Vámi 8 lidí! Až se dočkáte musíte zkontrolovat před jízdou auto a pak vyrazíte – přeji úspěch – v Praze je menší provoz a větší úspěšnost…..

Opakujete jen jízdu?

Pohoda. Poplatek předem to už znáte. Buďte v 7 30 v pátém patře, dole Vás pustí v 7 30 dovnitř. Najděte svého instruktora /bude schovaný, třeba jinde u testů, u komisaře atd./ a myslete na to, že komisař nečeká! Je třeba mu doručit op,řp, atd. Na jednoho komisaře je Vás cca. 10 a na řadu s jízdou můžete přijít klidně i ve tři odpoledne. Bohužel přes toto nejede vlak. Musíte tam být od rána. Ono to čekání Vám dodá sebevědomí a nasajete atmosféru – jízda bude o to lepší. Budete zrát jako víno. A stále pro Vás platí: můžete také čekat v 2.patře v určených prostorách, ale pozor až na Vás přijde řada buďte u auta – komisař nesmí čekat! Nikdy! Nesmíte se vzdálit a ani pokud je před Vámi 8 lidí! Až se dočkáte musíte zkontrolovat před jízdou auto a pak vyrazíte – přeji úspěch.
Pokud máte jízdy náklaďákem, traktorem, nebo busem, čekáte jinde a to je zase jiný postup.

Velmi mne dráždí dotaz typu ,,Kde máte ty lidi? To jim nemůžete říct, kde mají být?“

Náš instruktor si sebou nese seznam všech žadatelů ten den, včetně kontaktů na Vás. Zkoušky připravuje a komunikaci s úřadem a Vámi zajišťuje asistentka. Snažíme se jako autoškola , aby vše proběhlo hladce.

Uvedu příklad jedněch zkoušek:
– v 7 15 instruktor zkontroloval a předvedl 4 lidi na test /jeden jej nezvládl a jeden si vyřizoval sms – byl tedy oprávněně vyhozen a neprospěl/
– instruktor v 7 30 zkontroloval žadatele o opakovanou zkoušku a začal jezdit
– druhý instruktor naložil jiného komisaře a jel k nám do areálu k traktoru – neměli, ale žáka, já sháněl žáka, manželka sháněla žáka, ale nevěděli jsme kterého, jelikož jsme potřebovali toho co napsal test – problém. Komisař nám sdělil, že v tom máme bordel /velmi mne dráždí dotaz typu ,,Kde máte ty lidi? To jim nemůžete říct, kde mají být?“/, žák to nebral. Nervy. Á již mi volá. Nebral to proto, již měl zkoušku na skupinu B+E, takže tedy nemohl zároveň i traktorem. Úleva, komisař dlouho nečekal. Když jsou zkoušky pořád někdo volá, kde má být? Nikdo tu není co teď, komisaři volaj. Sranda. Přitom tam jsou všichni již od rána. Nechá

Informace ke zpracování osobních údajů

Autoškola Pater s.r.o., Autoškola Oldřich Pater, Autoškola Lenka Paterová se sídlem,  Bieblova 22, 70200, (dále jen „Autoškola“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat klienty (dále také jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Autoškoly, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Autoškolou.

 

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě zvláštního zákona je při zpracování osobních údajů Autoškola povinna dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Právní úprava ochrany osobnosti člověka včetně jeho přirozených práv je obsažena v § 81 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod.  

 

Autoškola jako správce osobních údajů je oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanoveným zákonem bez souhlasu subjektu údajů. Zpracování dalších osobních údajů je možné pouze se souhlasem subjektu údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány osobami, které přicházejí do styku s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

 

Jaké osobní údaje a za jakým účelem Autoškola zpracovává?

Autoškola zpracovává na základě právních předpisů osobní údaje nutné k identifikaci subjektu údajů a k plnění právních povinností stanovených právními předpisy v rámci oblastí spadajících do působnosti Autoškoly.

 

Jedná se o následující osobní údaje: (vyplněné do žádosti o přijetí v výuce a výcviku)

  • jméno a příjmení,
  • datum narození
  • číslo dokladu totožnosti
  • číslo řidičského průkazu
  • telefon
  • email
  • adresu

Osobní údaje, které poskytuje subjekt údajů dobrovolně za účelem zjednodušení a zefektivnění komunikace s autoškolou, tj. zejména email a telefonní číslo, jsou zpracovávány na základě titulu oprávněného zájmu.

 

Z jakých zdrojů Autoškola osobní údaje získává?

Autoškole získává osobní údaje zejména od subjektu údajů z Žádosti o přijetí k výuce a výcviku.

 

Jakým subjektům Autoškola osobní údaje poskytuje?

(příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností)

 

Kam se obrátit, domníváte-li se, že osobní údaje Autoškola zpracovává v rozporu se zákonem?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o konkrétním Subjektu údajů Autoškola zpracovává, si může Subjekt údajů či zastupující osoba vyžádat písemně na adrese:

 

Autoškola Pater s.r.o., IČ: 28567421, Autoškola Oldřich Pater IČ: 60952504 a Autoškola Lenka Paterová IČ: 73746584

Sídlo: Bieblova 22, 70200 Ostrava

Email: oldrichpater@gmail.com

Tel.: 603706760

 

 

pu nic.

Takže klid počítejte ovečky a zkuste se nestresovat, komisaři dělají svoji práci. A holt asi má někdo z vedení obavu, že by mohli být klidnější a sem tam mohli mít nějakou prodlevu. No nevím jsou taky jenom lidi.