Kontakt Autoškola OLDA Ostrava a Hlučín a GDPR

Oldřich Pater

E-mail: olda@autoskolaolda.cz

Tel.: +420 603 706 760

Lenka Paterová

E-mail: lenka@autoskolaolda.cz

Tel.: +420 603 23 13 93

Nová přihláška? Naplánovat zkoušku? Prostě administrativu?

+420 597 457 621    Po a St 9-17    nebo   info@autoskolaolda.cz

 

KONTAKTNÍ MÍSTO A KANCELÁŘ OSTRAVA

Email: info@autoskolaolda.czIMAG0809

Nádražní 334/33

702 00, Ostrava

GPS: 49.836941, 18.285547

Tel.:  597 457 621  ,     603 231 393

Dále nás zastihnete na učebně ZDE                                      

                               

KONTAKTNÍ MÍSTO A KANCELÁŘ HLUČÍN

Email: autoskolaolda@gmail.comIMG_1411-300x300

Mírové náměstí 19/18
748 01 Hlučín

GPS: 49.897013, 18.188153

Telefon:       597 457 620,         603 706 760 

 Provozní doba ZDE

V Hlučíně jsou dvě autoškoly Pater, pokud hledáte Autoškolu OLDA (nás),

mrkněte na foto a adresu   🙂

Informace ke zpracování osobních údajů

Autoškola Pater s.r.o., Autoškola Oldřich Pater, Autoškola Lenka Paterová se sídlem,  Bieblova 22, 70200, (dále jen „Autoškola“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat klienty (dále také jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Autoškoly, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Autoškolou.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě zvláštního zákona je při zpracování osobních údajů Autoškola povinna dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Právní úprava ochrany osobnosti člověka včetně jeho přirozených práv je obsažena v § 81 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod.  

Autoškola jako správce osobních údajů je oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanoveným zákonem bez souhlasu subjektu údajů. Zpracování dalších osobních údajů je možné pouze se souhlasem subjektu údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány osobami, které přicházejí do styku s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Jaké osobní údaje a za jakým účelem Autoškola zpracovává?

Autoškola zpracovává na základě právních předpisů osobní údaje nutné k identifikaci subjektu údajů a k plnění právních povinností stanovených právními předpisy v rámci oblastí spadajících do působnosti Autoškoly.

Jedná se o následující osobní údaje: (vyplněné do žádosti o přijetí v výuce a výcviku)

  • jméno a příjmení,
  • datum narození
  • číslo dokladu totožnosti
  • číslo řidičského průkazu
  • telefon
  • email
 • adresu

Osobní údaje, které poskytuje subjekt údajů dobrovolně za účelem zjednodušení a zefektivnění komunikace s autoškolou, tj. zejména email a telefonní číslo, jsou zpracovávány na základě titulu oprávněného zájmu.

Z jakých zdrojů Autoškola osobní údaje získává?

Autoškole získává osobní údaje zejména od subjektu údajů z Žádosti o přijetí k výuce a výcviku.

Jakým subjektům Autoškola osobní údaje poskytuje?

(příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností)

Kam se obrátit, domníváte-li se, že osobní údaje Autoškola zpracovává v rozporu se zákonem?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o konkrétním Subjektu údajů Autoškola zpracovává, si může Subjekt údajů či zastupující osoba vyžádat písemně na adrese:

Autoškola Pater s.r.o., IČ: 28567421, Autoškola Oldřich Pater IČ: 60952504 a Autoškola Lenka Paterová IČ: 73746584

Sídlo: Bieblova 22, 70200 Ostrava

Email: oldrichpater@gmail.com

Tel.: 603706760

Tyto stránky spravují firmy:

Obchodní firma

Autoškola Pater s.r.o.

Sídlo
IČO

28567421

Identifikátor datové schránky: 36bpsad
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka 32345 C, Krajský soud v Ostravě
Obchodní firma: Oldřich Pater
Podnikatel: Oldřich Pater
Sídlo: Ostrava – Moravská Ostrava, Bieblova 2071/22, PSČ 70200
Identifikační číslo: 60952504
Identifikátor datové schránky: hgdpkub
Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Obchodní firma: Lenka Paterová
Podnikatel: Lenka Paterová
Sídlo: Ostrava – Moravská Ostrava, Bieblova 2071/22, PSČ 70200
Identifikační číslo: 73746584
Identifikátor datové schránky: 3q2pkxe
Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku