fbpx C - nákladní automobil - Autoškola OLDA, Ostrava, Hlučín

C - nákladní automobil

INFORMACE O VÝCVIKU NA NÁKLADNÍ AUTOMOBIL 2016 

– výuka teorie, zdravověda, praktická údržba vozidla

– jízdy ve vozidle, celkem 18 hodin, nejprve začneme v areálu, potom pomalu „kolem komína“ až po samostatnou jízdu v provozu

– jako jediní nabízíme aplikaci, ve které si můžete cvičně dělat testy s následnou kontrolou učitelem online.  Vidíte v ní vaše naplánované jízdy, vaši trasu jízd. Budete mít zkrátka nad vším kontrolu!

– v Hlučíně nezapomeňte hledat OLDU

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

  • věk 21 let
  • zdravotní a odborná způsobilost
  • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
  • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů
  • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ PRO SKUPINU C LZE UDĚLIT ROVNĚŽ OSOBĚ, KTERÁ DOSÁHLA

  • dosáhla věku 18 let, toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení
  • v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu
  • pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu

 

 

Důležité dokumenty

Dokumenty ke studiu a přečtení

 

Přístup do aplikace Moje Autoškola

MOJE AUTOŠKOLA

Přístup do Testovacího rozhraní

autoskola testy

Než Vám bude naplánována první jízda, musíte zvládnout test. Klikněte prosím na výše uvedené logo.

ONLINE PŘIHLÁŠKA