C+E - přívěs návěs nákladní

INFORMACE O VÝCVIKU NA NÁKLADNÍ AUTOMOBIL S PŘÍVĚSEM

– výuka teorie, zdravověda, praktická údržba vozidla

– jízdy ve vozidla celkem 8 hodin, nejprve začneme v areálu, potom pomalu kolem komína, až po samostatnou jízdu v provozua

– jako jediní nabízíme aplikaci, která umí testy s následnou kontrolou učitelem online,  vidíte v ní vaše naplánované jízdy, vaši trasu jízd….. budete mít prostě nad vším kontrolu!

-v Hlučíně nezapomeňte hledat OLDU

PARKOVÁNÍ NAŠEHO NÁKLAĎÁKU – ZDE MAPA – UVNITŘ VOKD SÍTĚ, NA BRÁNĚ VÁM ŘEKNOU

DSC_0114    DSC_0117   DSC_0120    DSC_0121   DSC_0123

 

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

  • věk 24 let
  • zdravotní a odborná způsobilost
  • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny C
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
  • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů
  • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

 

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ PRO SKUPINU C+E LZE ROVNĚŽ UDĚLIT OSOBĚ, KTERÁ DOSÁHLA

  • dosáhla věku 21 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 24 let pouze k řízení vozidel, Ministerstva vnitra používaných policií, Vězeňské služby České republiky, ozbrojených sil České republiky, obecní policie, Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, celních orgánů, při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou
  • dosáhla věku 21 let nebo 23 let, toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 let jeho držitele k řízení
  • v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu
  • pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu

 

Důležité dokumenty

Dokumenty ke studiu a přečtení

 

ONLINE PŘIHLÁŠKA