fbpx D - Autobus, INFORMACE O VÝCVIKU NA AUTOBUS

D - Autobus

INFORMACE O VÝCVIKU NA AUTOBUS 2016

– výuka teorie, zdravověda, praktická údržba vozidla

– jako jediní nabízíme aplikaci, ve které si můžete cvičně dělat testy s následnou kontrolou učitelem online.  Vidíte v ní vaše naplánované jízdy, vaši trasu jízd. Budete mít zkrátka nad vším kontrolu!a

-v Hlučíně nezapomeňte hledat OLDU

autobus

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

 • věk 24 let
 • zdravotní a odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

 

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ PRO SKUPINU D LZE ROVNĚŽ UDĚLIT OSOBĚ, KTERÁ DOSÁHLA

 • dosáhla věku 21 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 24 let pouze k řízení vozidel, Ministerstva vnitra používaných policií, Vězeňské služby České republiky, ozbrojených sil České republiky, obecní policie, Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, celních orgánů, při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou
 • dosáhla věku 21 let nebo 23 let, toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 let jeho držitele k řízení
 • v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu
 • pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu
 • v rozšířeném rozsahu (21 let), nebo v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D uděleno ve věku 23 let

 

Důležité dokumenty

Dokumenty ke studiu a přečtení

 

 

Přístup do aplikace Moje Autoškola

MOJE AUTOŠKOLA

Přístup do Testovacího rozhraní

autoskola testy

Než Vám bude naplánována první jízda, musíte zvládnout test. Klikněte prosím na výše uvedené logo.

ONLINE PŘIHLÁŠKA