Závěrečné zkoušky

KDE SE KONAJÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY?

ostrava1

hlucin

Screenshot of 26 Sokolská tř. – Mapy Google

Závěrečné zkoušky v Ostravě se konají na Magistrátu města Ostravy odboru dopravně správních činnosti v 5. patře budovy bývalé Union banky – Adresa: 30.dubna 635/35, Mor. Ostrava viz. foto

Postup provozovatele autoškoly při podání žádosti o přidělení termínu zkoušky s účinnosti od 2.7.2018:

–              První zkouška – provozovatel autoškoly předá MMO písemně seznam žadatelů k přidělení termínu zkoušky, ke kterému bude ke každému žadateli přiložena řádně vyplněná žádost o přijetí k výuce a výcviku,  posudek o zdravotní způsobilosti a potvrzení o provedené platbě (platba na pokladně MMO nebo potvrzení o převodu platby mezi bankami).

–              Opakovaná zkouška – provozovatel autoškoly předá MMO seznam žadatelů k opakované zkoušce, kde vyznačí, že se jedná o opakovanou zkoušku, ke kterému přiloží platbu nebo potvrzení banky o převodu na účet MMO.

–              U žadatelů, kde nebudou v době podání žádosti o přidělení termínu zkoušky splněny výše uvedené podmínky, nebude žadateli přidělen termín zkoušky.

Pro informaci opětovně uvádím, že platbu lze doručit klasicky na pokladnu MMO na ul. 30. dubna 635/35 v Ostravě (dále jen DSČ)  nebo bezhotovostním převodem na účet MMO – 19 – 1649297309/0800, VS: 1353 a přiložit k žádosti o přidělení termínu zkoušky.

Zároveň Vás tímto žádám o seznámení všech Vašich zaměstnanců, externích učitelů a veškerého personálu podílejícího se na zkouškách s výše uvedenou informací.

Mgr. Antonín Měsíc

vedoucí oddělení

Vyjádření Autoškoly OLDA:

Žadatel tedy nově bude muset zaplatit poplatek úřadu a ten přinést autoškole. Ta jej přiloží k žádosti a teprve potom požádá o termín zkoušky /Autoškola požádá o termín zkoušky i bez poplatku, neboť ji to ukládá zákon, ale termín úřad nepřidělí/.

Tento postup, kdy žadatel úřadu zaplatí, ale doklad nedoručí autoškole tak na zkoušku nepůjde je zvláštní.  Takže jen z toho důvodu žadatel musí na úřad a pak do autoškoly a teprve potom autoškola požádá o termín. Tím se vše prodlouží, zkomplikuje a doba mezi poslední jízdou a zkouškou bude delší.

 

Testy začínají v 7 15 na ulici Sokolské viz foto.

Opravné jízdy probíhají v určený čas  v 5. patře budovy bývalé Union banky – Adresa: 30.dubna 635/35, Mor. Ostrava viz. foto. Zde po kontrole dokladů se jezdí dle určeného pořadí.

Závěrečné zkoušky v Hlučíně se konají na Městském úřadě na Mírovém náměstí v Hlučíně – viz. foto
Úřady si za závěrečnou zkoušku účtují 700,- Kč a platí se předem před závěrečnou zkouškou.

 

Sebou na zkoušku musíte mítll:

  • platný občanský průkaz
  • kopii dokladu o zaplacení Úřadu /v Ostravě odevzdat den předem zkušebním komisařům/
  • řidičský průkaz (pokud vlastníte)

První závěrečná zkouška je v ceně autoškoly. Je nutné ovšem zaplatit poplatek Magistrátu ve výši 700,-Kč odboru dopravně správních činností, poplatek Úřadu není zahrnut v ceně.

Celý proces zkoušek….

– takže nejdříve musíte absolvovat celou výuku a výcvik a odevzdat průkazku autoškole /dřív vás ke zkoušce přihlásit nelze/

– autoškola ukončí výcvik a zařadí Vás na seznam žadatelů a tento osobně zanese na podatelnu /nelze datovkou, emailem atd/

– termín zkoušky určí pověřený pracovník magistrátu a sdělí jej autoškole /telefon, email/někdy na druhý den, termín je za týden či dva, někdy více

– autoškola obvolá své klienty a zjistí kolik uchazečů se v daném termínu na zkoušku dostaví a toto sdělí magistrátu, pokud klientovi termín nevyhovuje snaží se najít jiný společně po domluvě s magistrátem a to je někdy fuška….

– máme termín potvrzený z obou stran /magistrát,klient/ – sláva, teď je potřeba minimálně den předem doručit na magistrát žádosti s posudkem zdravotní způsobilost /to udělá autoškola/a doložit poplatek za zkoušku úřadu /první zkouška 700 atd./ toto je na Vás – zajdete na magistrát ZDE a v přízemí zaplatíte poplatek a doklad zanesete do 5 patra komisařům

Den zkoušky

Píšete test? Dostanete od autoškoly informační sms s časem a podrobnýma informacemi. A dostavíte se na zkoušku ZDE, tady se potkáte s instruktorem autoškoly, který tam musí být jelikož kdyby jste třeba nepřišli nebo tam dělali virvajs musí se o Vás postarat sehnat Vás atd.

Pokud testy zvládnete, budete připuštěni k jízdě, k tomu budete potřebovat auto, instruktora a komisaře. Hledejte. Čekejte. Nezmatkujte a zapněte si telefon. Instruktor tou dobou již možná sedí v autě a předvádí ty co byli pře Vámi /komisař také/. Nebo ne. Je jiná autoškola před Vámi a pak hledáte jen instruktora a auto. Proto se vraťte tam odkud začínají jízdy  ZDE  a pokud tam je místo, bude tam parkovat naše vozidlo. Na zkoušku bude čekat víc lidí, je tam živo. Můžete také čekat v 2.patře v určených prostorách, ale pozor až na Vás přijde řada buďte u auta – komisař nesmí čekat! Nikdy! Nesmíte se vzdálit a ani pokud je před Vámi 8 lidí! Až se dočkáte musíte zkontrolovat před jízdou auto a pak vyrazíte – přeji úspěch – v Praze je menší provoz a větší úspěšnost…..

Opakujete jen jízdu?

Pohoda. Poplatek předem to už znáte. Buďte v 7 30 v pátém patře, dole Vás pustí v 7 30 dovnitř. Najděte svého instruktora /bude schovaný, třeba jinde u testů, u komisaře atd./ a myslete na to, že komisař nečeká! Je třeba mu doručit op,řp, atd. Na jednoho komisaře je Vás cca. 10 a na řadu s jízdou můžete přijít klidně i ve tři odpoledne. Bohužel přes toto nejede vlak. Musíte tam být od rána. Ono to čekání Vám dodá sebevědomí a nasajete atmosféru – jízda bude o to lepší. Budete zrát jako víno. A stále pro Vás platí: můžete také čekat v 2.patře v určených prostorách, ale pozor až na Vás přijde řada buďte u auta – komisař nesmí čekat! Nikdy! Nesmíte se vzdálit a ani pokud je před Vámi 8 lidí! Až se dočkáte musíte zkontrolovat před jízdou auto a pak vyrazíte – přeji úspěch.
Pokud máte jízdy náklaďákem, traktorem, nebo busem, čekáte jinde a to je zase jiný postup.

Velmi mne dráždí dotaz typu ,,Kde máte ty lidi? To jim nemůžete říct, kde mají být?“

Náš instruktor si sebou nese seznam všech žadatelů ten den, včetně kontaktů na Vás. Zkoušky připravuje a komunikaci s úřadem a Vámi zajišťuje asistentka. Snažíme se jako autoškola , aby vše proběhlo hladce.

Uvedu příklad jedněch zkoušek:
– v 7 15 instruktor zkontroloval a předvedl 4 lidi na test /jeden jej nezvládl a jeden si vyřizoval sms – byl tedy oprávněně vyhozen a neprospěl/
– instruktor v 7 30 zkontroloval žadatele o opakovanou zkoušku a začal jezdit
– druhý instruktor naložil jiného komisaře a jel k nám do areálu k traktoru – neměli, ale žáka, já sháněl žáka, manželka sháněla žáka, ale nevěděli jsme kterého, jelikož jsme potřebovali toho co napsal test – problém. Komisař nám sdělil, že v tom máme bordel /velmi mne dráždí dotaz typu ,,Kde máte ty lidi? To jim nemůžete říct, kde mají být?“/, žák to nebral. Nervy. Á již mi volá. Nebral to proto, již měl zkoušku na skupinu B+E, takže tedy nemohl zároveň i traktorem. Úleva, komisař dlouho nečekal. Když jsou zkoušky pořád někdo volá, kde má být? Nikdo tu není co teď, komisaři volaj. Sranda. Přitom tam jsou všichni již od rána. Nechápu nic.

Takže klid počítejte ovečky a zkuste se nestresovat, komisaři dělají svoji práci. A holt asi má někdo z vedení obavu, že by mohli být klidnější a sem tam mohli mít nějakou prodlevu. No nevím jsou taky jenom lidi.