fbpx Profesní školení řidičů 7h - Autoškola OLDA, Ostrava, Hlučín

Profesní školení řidičů 7h

On-line přihlašování ke školení řidičů zajišťuje Moje Autoškolasoftware pro školicí střediska.

– zkušený tým školitelů

– aktuální informace o všech změnách v dopravě

– na přání vyhodnocení paměťové karty řidiče systémem Tagra

– dopravní policista zodpoví dotazy na přestupky v silniční dopravě

– naše aplikace zasílá automaticky upozornění sms a emailem o nutnosti dalšího školení

Od data vydání profesního průkazu je řidič povinen absolvovat 7 hodinové školení a to celkem 5krát. Poslední školení musí být provedeno nejpozději den před ukončením platnosti profesního průkazu. Doporučuji poslední školení provést dříve, tak aby jste měli nový profesní průkaz než skončí platnost původního. A také nenechávejte všechna školení na poslední rok i když je to možné.

 

CENA ŠKOLENÍ

Cena tohoto školení je 800 Kč.

 

PRO VŠECHNY TYPY ŠKOLENÍ PLATÍ

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který:

  • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt
  • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce
  • je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné