fbpx C - nákladní automobil - Autoškola OLDA, Ostrava, Hlučín

C - nákladní automobil

INFORMACE O VÝCVIKU NA NÁKLADNÍ AUTOMOBIL 2016 

– výuka teorie, zdravověda, praktická údržba vozidla

– jízdy ve vozidle, celkem 18 hodin, nejprve začneme v areálu, potom pomalu “kolem komína” až po samostatnou jízdu v provozu

– jako jediní nabízíme aplikaci, ve které si můžete cvičně dělat testy s následnou kontrolou učitelem online.  Vidíte v ní vaše naplánované jízdy, vaši trasu jízd. Budete mít zkrátka nad vším kontrolu!

– v Hlučíně nezapomeňte hledat OLDU

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

  • věk 21 let
  • zdravotní a odborná způsobilost
  • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
  • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů
  • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ PRO SKUPINU C LZE UDĚLIT ROVNĚŽ OSOBĚ, KTERÁ DOSÁHLA

  • dosáhla věku 18 let, toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení
  • v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu
  • pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu

Přihláška do autoškoly