fbpx D - Autobus, INFORMACE O VÝCVIKU NA AUTOBUS

D - Autobus

INFORMACE O VÝCVIKU NA AUTOBUS 2016

– výuka teorie, zdravověda, praktická údržba vozidla

– jako jediní nabízíme aplikaci, ve které si můžete cvičně dělat testy s následnou kontrolou učitelem online.  Vidíte v ní vaše naplánované jízdy, vaši trasu jízd. Budete mít zkrátka nad vším kontrolu!a

-v Hlučíně nezapomeňte hledat OLDU

autobus

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

 • věk 24 let
 • zdravotní a odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

 

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ PRO SKUPINU D LZE ROVNĚŽ UDĚLIT OSOBĚ, KTERÁ DOSÁHLA

 • dosáhla věku 21 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 24 let pouze k řízení vozidel, Ministerstva vnitra používaných policií, Vězeňské služby České republiky, ozbrojených sil České republiky, obecní policie, Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, celních orgánů, při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou
 • dosáhla věku 21 let nebo 23 let, toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 let jeho držitele k řízení
 • v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu
 • pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu
 • v rozšířeném rozsahu (21 let), nebo v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D uděleno ve věku 23 let

Přihláška do autoškoly