+420 603 706 760, +420 603 231 393 info@autoskolaolda.czOstrava Nádražní 33/344 a Hlučín Mírové náměstí 18/19
Důležité dokumenty ke stažení

Akreditované školící
a výcvikové středisko

Online školení řidičů

Vstoupili jste do sekce pro online školení řidičů referentů

Návod pro školení řidičů online

1.        Získat přístupové ůdaje žádost o přístup! Počet přístupů je nutné objednat podle počtu řidičů.

 2.       Naše středisko Vaší žádost zpracuje a na uvedený e-mail Vám následně zašle údaje k platbě.

3.        Po obdržení platby, obratem zašleme přístupové ůdaje, které umožní vyplnit test a poté  vytisknout certifikát potvrzující ůspěšné absolvování školení.

4.       Vámi vyplněné certifikáty poté zašlete zpět Školícímu středisku Ostrava .  

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CERTIFIKÁT PŘEDKLÁDA PŘI KONTROLE PRO OVĚŘENÍ PRAVOSTI!

Vstoupit k testu   /5 otázek/ 

Obsah školení - nejprve přečíst poté vyplnit test

Zde se dozvíte novinky a nejdůležitější změny za poslední období v oblasti silničního provozu.

Nemusíte tedy studovat znění celých zákonů či předpisů. Dozvíte se ve zkratce vše podstatné i s případnými připomínkami našich školitelů tak, abyste velice jednoduše a pohodlně zvládli naše školení řidičů online.

Podklady pro test 2020

K úspěšnému testu doporučujeme prostudovat následující materiály.

Videa ke shlédnutí

Od 1. ledna 2016 vstoupí v platnost nová vyhláška č. 294/2015 Sb., která popisuje změny v dopravním značení na českých silnicích.

Dálnice - značky budou zelené a číselné označení červené. Nově bude také používána značka pro městský okruh. Pražský okruh bude dálnicí č. D0. Většina současných silnic pro motorová vozidla se změní na dálnice. Přibude tak "papírově" cca 450 km nových dálnic.
Silnice pro motorová vozidla - maximální povolená rychlost 110 km/h (dříve 130 km/h jako na dálnici)


Zákaz předjízdění pro nákladní automobily - změna pravidel - zákaz opustit pravý jízdní pruh na komunikaci, která má dva a více pruhů v jednom směru pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny


Zákaz vjezdu nákladních automobilů - nyní se bude vztahovat i na nákladní automobily s nejvyšší povolenou hmotností pod 3,5 tuny.


Bezpečný odstup - značka spolu s vodorovným značením zobrazuje minimální počet šipek na vozovce, které by měl řidič vidět na silnici za vpředu jedoucím vozidlem za běžných podmínek


Emisní zóna (začátek a konec) - tato značka bude ohraničovat oblast, ve které je omezen pohyb vozidel podle ekologické kategorie vozidla


Zvěř a Zvířata - nově by značky obsahovaly obrázky dalších zvířat, jako např. koně a žábu, ne jen jelena a krávy. Obrázek má lépe informovat o druhu zvířete migrujícího přes silnice.


Zimní výbava - pokud je tato značka umístěna, platí nově v průběhu celého roku, tj. ne jen od 1. 11. do 31. 3.


Nábřeží - uporňuje na místo směřující na nechráněné nábřeží nebo břeh


Jiný zákaz - více možností textu na značce - SMOG, PRŮJEZD ZAKÁZÁN, LPG, CNG


Zákaz vjezdu osobních automobilů - zrušení značky z důvodu jejího nepoužívání


Chodci - upozorňuje na místo pro přecházení nebo úsek silnice se zvýšeným pohybem chodců

Nové dodatkové tabulky - budou upozorňovat např. na jezdce na kolečkových bruslích nebo na vozítku Segway

Stezka pro chodce a Stezka pro cyklisty - možnost použití i pro osobu na Segway nebo jiném "osobním přepravníku"

Staré typy značek by měly být ze silnic odstraňovány, resp. nahrazovány novými od prosince 2015 (nejpozději však do konce roku 2025).

Reflexní vesta nebo reflexní prvek

Chodci budou muset při pohybu na silnici mimo obec za snížené viditelnosti a kde není veřejné osvětlení, nosit reflexní prvky. Nejedná se tedy přímo o reflexní vesty, které jsou na druhou stranu nejlepší, ale je možné využít např. reflexních pásků nebo doplňků oblečení.

Toto opatření má za úkol snížit množství tragických nehod s chodci. V řadě případů jsou bohužel stále způsobovány právě chodci, kteří podceňují svou viditelnost a řidiči je pak vidí na poslední schvíli a nemohou účinně reagovat a nehodě předejít.

Sníh, led a další nečistoty

Povinností každého řidiče je před jízdou očistit čelní a přední boční skla od námrazy, sněhu a jiných nečistot a současně odstranit všechny nečistoty z celého vozidla i nákladu, které by se mohly za jízdy uvolnit. Doufejme, že je tedy konec řidičů automobilů s nánosy sněhu na střeše, kteří ohrožovali své okolí a bylo jim to zcela jedno.

Zadržení malého technického průkazu (osvědčení o registraci vozidla)

Pokud policista při silniční kontrole zjistí špatný technický stav vozidla, který by mohl ohrozit bezpečnost silničního provozu, bude moci zadržet malý technický průkaz a tím zabránit dalšímu používání vozidla, protože bez tohoto dokladu není možné vozidlo na silnici použít.

O návrat osvědčení o registraci vozidla může řidič požádat na příslušném úřadě s rozšířenou působností, kde musí předložit dokument potvrzující odstranění závad, kterým je protokol o provedení technické kontroly (STK).

Otázkou je, jaké "závady" jsou pro provoz na pozemních komunikacích závažné. Jsou to např. prasklé přední sklo, sjeté pneumatiky apod.

Zóna pro cyklisty neboli cyklistická ulice

Tento prostor se ve své podstatě podobá např. obytné zóně, avšak je určen pro cyklisty a automobily. Rychlost automobilů bude omezena na 30 km/h a jsou považována za hosty. Cyklisté musí automobilům umožnit průjezd.

Dopravně psychologické vyšetření

Toto vyšetření (posudek) je od roku 2011 povinné pro vybodované řidiče a pro ty, kterým byl udělen zákaz řízení. Tento posudek slouží pro lékaře pro vydání zdravotní způsbilosti řidiče.

Dodnes ale nebylo možné odvolání proti posudku vytvořeného konkrétním Ministerstvem dopravy akreditovaným dopravním psychologem. Nyní je možné se odvolat na Ministerstvo dopravy, které do 15 dnů vytvoří skupinu třech dopravních psychologů a tito provedou nové vyšetření, které nahradí původní posudek.

Chyběla také evidence těchto posudků, tj. řidiči si mohli nechat udělat několik vyšetření dokud nedostali "kladné". Nyní musí dopravní psychologové pořizovat písemný posudek, a pokud řidič nezíská kladný posudek, musí bez odkladu odeslat kopii posudku příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností.

Kauce při spáchání přestupku a zajištění vozidla

Pokud policista pojme podezření, že by se mohl řidič při spáchání přestupku vyhýbat správnímu řízení, může mu udělit kauci v rozmězí 5 až 50 tisíc Kč (nejvýše maximální hodnota dané pokuty).

Pokud řidič kauci nazaplatí, může policista řidiči přikázat odstavení vozidla na nejbližším možném místě, kde jej zajistí technickými prostředky (botičkou) nebo nechá vozidlo odtáhnout. Toto vozidlo pak bude zadrženo do vyřešení případu.

Při dokázání neviny, tj. správní orgán neshledá důvody pro zahájení řízení o přestupku nebo bude takové řízení pravomocně zastaveno, bude kauce v plné výši vrácena.

Změny z dřívějších let

Konec osoby blízké

Od 19. 1. 2013 končí možnost využití tradiční české výmluvy „řídila osoba mě blízká,“ po vykonání určitého přestupku, který bude zároveň natočen na kameru. Fikanou frázi používali čeští řidiči nesčetněkrát, takže se ministerstvo dopravy rozhodlo udělat tomuto tvrzení přítrž. Velmi jednoduše se dá říct, že je nyní majitel plně zodpovědný za své vozidlo a musí zajistit, aby osoba, která jej bude řídit, dodržovala předpisy. Pokud tak neučiní a označí za viníka přestupku někoho druhého, ale onu osobu se nepodaří najít, dopustil se majitel vozu správního deliktu, za který mu hrozí pokuta ve výši 10 000 Kč. Body mu však odebrány nebudou. Zbavit se spoluúčasti může pouze tehdy, pokud doloží, že mu bylo vozidlo odcizeno nebo že ho převádí na jiného majitele. Vše se ale dá vyřešit ještě jednodušeji. V případě přijetí obsílky zaplatíte 2500 Kč do 15 dnů, nevymlouváte se a nepřijdete o body. Celý případ tak bude vyřešen. Osoba blízká tedy bude fungovat i nadále, avšak ne jako výmluva.

Neplatiči alimentů mohou přijít o řidičák

Novela, kterou provázelo velké množství otazníku a emocí. Tak by se ve zkratce dala nazvat možnostodebrání řidičáku v případě neplacení výživného. Na jedné straně je názor, že by novela mohla být páka na některé notorické neplatiče, na straně druhé však hrozí, že zabavením řidičáku se v některých případech nedostatek financí na uhrazování alimentů jaksi nevyřeší. Pokud však existují neplatiči, kteří řidičský průkaz potřebují k výkonu povolání, které jim pokrývá alimenty, nebudou touto novelou postihnuti.

Poslední výměna řidičáků

Letošním rokem končí velká vlna výměn řidičských průkazů. Povinnost vyměnit si jej dostávají letos lidé, kterým bylo oprávnění vydáno mezi lety 2001 – 2004 (konkrétně 1. 1. 2001 – 30. 4. 2004). Výměnná lhůta je až do 31. 12. 2013, doporučeno však je s výměnou nečekat na poslední chvíli, jako tomu bylo v posledních letech. Pro výměnu je nutné mít u sebe starý řidičský průkaz, platný občanský průkaz, fotku a samozřejmě vyplněnou žádost o vydání nového řidičského průkazu.

Na slabší motorku bez autoškoly

Tedy ne tak doslovně, přesto – pokud vlastníte řidičské oprávnění pro skupinu B, máte od nynějška možnost řídit motocykl s objemem motoru do 125 ccm, který je vybaven automatickou převodovkou. Zákon má ulehčit menším obcím a částečně také životnímu prostředí. Jeho funkčnost je však pochybná.

Všechny změna zákona pro rok 2014

© 2021 – Online testování řidičů Vytvořil: David Musil - Tvorba webových stránek