fbpx Závěrečné zkoušky - Autoškola OLDA, Ostrava, Hlučín

Závěrečné zkoušky

KDE SE KONAJÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY?

Zde zaplatíte poplatek za zkoušku – Ostrava 30. Dubna 635/35

ostrava1

Magistrát města Ostravy zřídil účet plateb za zkoušky. I když platbu bude provádět např. rodič žadatele nechť také uvádí jméno toho, kdo je ke zkoušce přihlášen a název autoškoly. Není nutné uvádět, že se jedná o první zkoušku, opakovanou zkoušku apod.

 • číslo účtu 9121212/0800, do popisu jméno a příjmení, variabilní symbol dle autoškoly. Název autoškoly najdete na zadní straně vaši průkazky.

Oldřich Pater IČO: 60952504 VS 1353065
Lenka Paterová IČO: 73746584 VS 1353086
Motoškola OLDA IČO: 08005591 VS 1353028
Autoškola OLDA IČO: 08005095 VS 1353037
Autoškola Pater IČO: 28567421 VS 1353050

Zde budete psát testy – Ostrava Sokolská 1374/28

Screenshot of 26 Sokolská tř. – Mapy Google

Zde zaplatíte v přízemí poplatek a v 2 patře budete psát testy – Hlučín Mírové náměstí 24/23

hlucin

Níže je internetový odkaz, kde jsou v bodě 5. uvedeny platební údaje Městského úřadu Hlučín, na které je možné poplatek za zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zaplatit jiným způsobem než v hotovosti na pokladně městského úřadu.

https://www.hlucin.cz/cs/urad-a-samosprava/mestsky-urad/povinne-poskytovane-informace/povinne-poskytovane-informace.html

V případě platby jiným způsobem než v hotovosti na pokladně městského úřadu ať žadatel při platbě uvede jako variabilní symbol své rodné číslo (VS=RČ) a do poznámky uvede, že se jedná o správní poplatek za zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a své jméno a příjmení!

Sebou na zkoušku musíte mít:

 • platný občanský průkaz
 • kopii dokladu o zaplacení Úřadu
 • řidičský průkaz (pokud vlastníte)

První závěrečná zkouška je v ceně autoškoly. Je nutné ovšem zaplatit poplatek Magistrátu ve výši 700,-Kč odboru dopravně správních činností, poplatek Úřadu není zahrnut v ceně.

Závěrečné zkoušky – co dobré vědět, abyste dlouho nečekali 

 • Nejprve je nutné absolvovat předepsaný počet hodin výuky a jízd
 • Podepsanou průkazku spolu s uhrazeným poplatkem Magistrátu odevzdat na kontaktním místě autoškola OLDA na  Nádražní ul. nebo v Hlučíně na učebně
 • Autoškola požádá v co nejkratším termínu cca. 1x týdně obec /Ostrava i Hlučín/ o přidělení termínu
 • Termín zkoušky obratem zasíláme žadateli formou SMS, aby nám potvrdil účast
 • Dále je nutné obci potvrdit, že žadatel potvrdil…
 • Před zkouškou dostanete SMS s podrobnýma instrukcemi o termínu, čase a místě zkoušky
 • Vyhraďte si na zkoušku dostatek času, jeden komisař zkouší více žadatelů a na řadu jdete postupně
 • Pokud se na zkoušku nedostavíte, bez omluvy 24 hodin předem:

        – hradíte autoškole 500,-Kč – je s tím prostě práce a zbytečně na Vás čeká učitel a komisař

.