Výcviky nám jedou naplno.

Motorky, osobáky,  náklaďáky i vleky. Vlastní cvičiště je paráda / kdo to má 🙂 / a klimatizovaná učebna k tomu! Naše PROMO…..

PS:  – sledujte také pro aktuální informace naše stránky FB Autoškola OLDA  a aplikaci Moje autoškola https://olda.moje-autoskola.cz/

Těšíme se na Vás!

Oldřich a Lenka Paterovi Autoškola OLDA

AUTOŠKOLA

Ostrava a Hlučín

Provádíme výcvik na všechny skupiny řidičských oprávnění v Ostravě a Hlučíně a víme že nejlepší reklama je zvládnout řidičák bez stresu a napoprvé, to je také naším cílem. U nás zvládnete udělat zkoušky napoprvé a bez zbytečného stresu.

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO

Ostrava a Hlučín

Není školení jako školení. U nás se dozvíte vše potřebné od povinných přestávek, až třeba po upevňování nákladů a navíc z první ruky se dozvíte co dělat při silniční kontrole. Pozveme totiž policistu vykonávajícího dohled nad provozem nákladních vozidel.

ŠKOLENÍ ONLINE

Ostrava a Hlučín

Jste řidič referent – řídíte služební vozidlo? Máte málo času nebo není možné dát dohromady v jeden čas celou firmu? Nevadí! Jako jediná autoškola v Ostravě nabízíme školení formou testu online! Rychle jednoduše a pohodlně! Zjednodušte si to!

Budeme si Vás hlídat, ať Vás nejprve teoreticky připravíme a potom pravidelně jezdíte!

Věříme, že dokážeme naše klienty připravit, aby zvládli zkoušku napoprvé.

Máme vlastní velké autocvičiště – necháme Vás vše v klidu nacvičit a potom až provoz!

Naši instruktoři teoretického i praktického výcviku jsou ověření a spolehliví – pracují pro nás již velmi dlouho!

Nejsme sice nejlevnější autoškola v Ostravě ani v Hlučíně, chceme však být nejlepší Autoškola v Ostravě a Hlučíně!

Nejprve vyplníte naši online přihlášku (formulář zde na webu)přijdou Vám přihlašovací údaje do naší aplikace.

Hned poté si stáhnete a vytisknete posudek zdravotní způsobilosti, s kterým navštívíte svého praktického lékaře. Žádost nemusíte tisknout, tu Vám vytiskneme i s Vašimi údaji! Posudek si můžete samozřejmě vyzvednout i na naší pobočce.

Originál žádosti donesete do autoškoly v Ostravě na Nádražní nebo do autoškoly v Hlučíně na Mírovém náměstí. My si Vás zaregistrujeme, vystavíme Vám průkazku a naplánujeme s Vámi rovnou výuku a výcvik.

Platba je možná hotově nebo bankovním převodem – platební pokyny pošleme na Váš email.

A to je vše můžeme začít – Těšíme se. 🙂

S NÁMI TO ZVLÁDNETE

Vyplníte online přihlášku
Donesete posudek od lékaře
Začnete jezdit a učit se teorii
Přihlásíme Vás ke zkoušce
S naší pomocí zkoušku zvládnete

MRKNĚTE NA NÁŠ FACEBOOK


Informace ke zpracování osobních údajů

Autoškola Pater s.r.o., Autoškola Oldřich Pater, Autoškola Lenka Paterová se sídlem,  Bieblova 22, 70200, (dále jen „Autoškola“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat klienty (dále také jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Autoškoly, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Autoškolou.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě zvláštního zákona je při zpracování osobních údajů Autoškola povinna dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Právní úprava ochrany osobnosti člověka včetně jeho přirozených práv je obsažena v § 81 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod.  

Autoškola jako správce osobních údajů je oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanoveným zákonem bez souhlasu subjektu údajů. Zpracování dalších osobních údajů je možné pouze se souhlasem subjektu údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány osobami, které přicházejí do styku s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Jaké osobní údaje a za jakým účelem Autoškola zpracovává?

Autoškola zpracovává na základě právních předpisů osobní údaje nutné k identifikaci subjektu údajů a k plnění právních povinností stanovených právními předpisy v rámci oblastí spadajících do působnosti Autoškoly.

Jedná se o následující osobní údaje: (vyplněné do žádosti o přijetí v výuce a výcviku)

  • jméno a příjmení,
  • datum narození
  • číslo dokladu totožnosti
  • číslo řidičského průkazu
  • telefon
  • email
 • adresu

Osobní údaje, které poskytuje subjekt údajů dobrovolně za účelem zjednodušení a zefektivnění komunikace s autoškolou, tj. zejména email a telefonní číslo, jsou zpracovávány na základě titulu oprávněného zájmu.

Z jakých zdrojů Autoškola osobní údaje získává?

Autoškole získává osobní údaje zejména od subjektu údajů z Žádosti o přijetí k výuce a výcviku.

Jakým subjektům Autoškola osobní údaje poskytuje?

(příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností)

Kam se obrátit, domníváte-li se, že osobní údaje Autoškola zpracovává v rozporu se zákonem?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o konkrétním Subjektu údajů Autoškola zpracovává, si může Subjekt údajů či zastupující osoba vyžádat písemně na adrese:

Autoškola Pater s.r.o., IČ: 28567421, Autoškola Oldřich Pater IČ: 60952504 a Autoškola Lenka Paterová IČ: 73746584

Sídlo: Bieblova 22, 70200 Ostrava

Email: info@autoskolaolda.cz

Tel.: 603706760