fbpx Ceník Autoškoly Motoškoly a Školícího střediska OLDA

Ceník

CENÍK SLUŽEB AUTOŠKOLY OLDA

Výcvik OSTRAVA HLUČÍN
sk. AM, A1 – 40ti denní kurz + 2×45 minut jízdy navíc

sk. AM, A1 – 20ti denní kurz + 4×45 minut jízdy navic

11 900,-

14 900,-

11 900,-

14 900,-

sk. A2,A – 40 ti denní kurz

sk. A2,A  – 20 ti denní kurz

11 900,-

14 900,-

Ostrava

11 900,-

14 900,-

Hlučín

sk. B – osobní automobil 90ti denní kurz

sk.B – osobní automobil 40ti denní INTENZIV kurz

sk. B – komfortní výcvik indiv. teorie + předn. plánování + jízda začíná a končí na místě dle požadavku žáka, 20ti denní kurz 

10 900,-

13 900,-

17 900,- 

10 900,-

13 900,-

17 900,-

sk. B – osobní automobil – AUTOMAT, zkoušky v pohodě, kdo zkusí nechce jinak, 90 ti denní kurz

sk. B – osobní automobil – AUTOMAT 40 ti denní INTENZIV kurz

sk. B – AUTOMAT, komfortní výcvik indiv. teorie + předn. plánování + jízda začíná a končí na místě dle požadavku žáka, 20ti denní kurz

sk. B zkouška z automatu na manuál

11 900,-

14 900,-

18 900,-

2 000,-

Ostrava

11 900,-

14 900,-  

18 900,-

2 000,-

Hlučín

sk. B+E – přívěs za osobní automobil 20ti denní kurz

sk. B+E – přívěs za osobní automobil 10ti denní INTENZIV kurz

7 000,-

10 000,-

9 000,- 

12 000,-

sk. B96 – přívěs, doplňková zkouška

délka kurzu dle počtu kondičních jízd

2 500,-

Ostrava

3 500,-

Hlučín

sk. C – nákladní automobil 50ti denní kurz

sk. C – nákladní automobil 25ti denní INTENZIV kurz

13 500,-

16 500,-

15 500,-

18 500,-

sk. C+E – přívěs k nákladnímu automobilu 20ti denní kurz

sk. C+E – přívěs k nákladnímu automobilu 10ti denní INTENZIV kurz

9 500,-

12 500,-

Ostrava

11 500,-

14 500,-

Hlučín

sk. D – autobus (v případě, že vlastníte ř.p. skupiny C) 50ti denní kurz

sk. D – autobus (v případě, že vlastníte ř.p. skupiny C) 25ti denní INTENZIV kurz

13 500,-

16 500,-

14 900,-

17 900,-

sk. D – autobus (v případě, že vlastníte ř.p. skupiny B) 80ti denní kurz

sk. D – autobus (v případě, že vlastníte ř.p. skupiny B) 40ti INTENZIV denní kurz 

24 500,-

27 500,-

Ostrava

27 900,-

30 900,-

Hlučín 

sk. T – traktor (v případě, že vlastníte ř.p. skupiny B) 30ti denní kurz

sk. T – traktor (v případě, že vlastníte ř.p. skupiny B) 15ti INTENZIV denní kurz

8 500,-

11 500,-

11 500,-

14 500,-

sk. T – traktor (v případě, že nevlastníte ř.p. skupiny B) 60ti denní kurz

sk. T – traktor (v případě, že nevlastníte ř.p. skupiny B) 30ti denní INTENZIV kurz 

13 900,-

16 900,-

15 500,-

18 500,-

Doplňkové služby
Vrácení řidičského průkazu – každá skupina řidičského průkazu o který žádáte vrátit 2 000,- 2 000,-
Individuální výuka teorie všech skupin (1 učitel – 1 žák) +3 000,- +3 000,-
Převod výcviku z jiné autoškoly po zkoušce 2 000,- 2 000,-
Převod výcviku naši žáci – jiné město 1000,- 1000,-
Převod výcviku, vyhotovení dokumentace a vyúčtování 1 500,- 1 500,-

ROZŠÍŘENÍ A – MOTOCYKL

Výcvik Ostrava Hlučín
 sk. A1 na sk. A2 a sk. A2 na A – rozdílová zkouška 4 900,- 4 900,-
rozšíření ze sk. A1 na sk. A –  7×45 minut jízd 8 500,- 8 500,-

Pokud jste již držiteli řidičského průkazu na sk. A1 nebo A2, jdete při rozšíření pouze na zkoušku z jízdy. U nás máte v ceně 3×45 minut kondiční jízdy – provoz, cvičiště, samostatnou jízdu a zkoušku s doprovodným vozidlem.

KONDIČNÍ JÍZDY

Výcvik OSTRAVA HLUČÍN
sk. AM, A1, A2, A 800,- 800,-
sk. AM, A1, A2, A Balíček 4 jízd 2 800,- 2 800,-
sk. B /klienti, bez výcviku u nás/  450,- 550,- 450,- 550,-
sk. B balíček 4 jízd /naši žáci/ 1 600,- 1 600,-
sk. B+E – přívěs za osobní automobil 700,- 900,-
sk. B96 700,- 900,-
sk. C 900,- 1100,-
sk. C+E 1 100,- 1 300,-
sk. D 1 000,- 1 200,-
sk. T – traktor 700,- 1 000,-

Doporučujeme zvážit po skončení výcviku zda se na zkoušku cítíte. Opakovaná neúspěšná zkouška sráží sebedůvěru a stojí peníze,  platíte za opravnou jízdu 400,- Kč úřadu a 800,- Kč autoškole.    

CENÍK OPAKOVANÉ ZKOUŠKY AUTOŠKOLE

Výcvik Jízda Test Technika
sk. AM,A1, A2, A 800,- 300,-
sk. A, C, C+E, opakovaná zkouška/jízda (individuální termín) 2 000,- 1000,- 1000,-
sk. B 500,- 300,-
sk. B, B+E zkouška/jízda (individuální termín) 1 000,- 1000,-
sk. B+E – přívěs za osobní automobil 700,- 300,-
sk. B96 700,- 300,-
sk. C 1 100,- 300,- 400,-
sk. C+E 1 200 Kč 300 Kč 400 Kč
sk. D 1 100,- 300,- 400,-
sk. T – traktor 900,- 300,-
neomluvená neúčast nebo zrušená zkouška méně než 48 hodin předem vždy  500,- 500,-
Nezvládli jste test na zkoušce? Nemůžete na zkoušku z jízdy. Přistavené vozidlo a připravený instruktor…… Znova domluvit termín opakované zkoušky, znova přistavit vozidlo…

CENÍK OPAKOVANÉ ZKOUŠKY ÚŘADU

Výcvik Jízda Test Technika
Všechny skupiny 400,- 100,- 200,-

PRVNÍ ZKOUŠKA NA ÚŘADĚ – PLATBA  700 KČ. NENÍ ZAPOČTENA V CENĚ VÝCVIKU.

POKUD NA OPAKOVANOU ZKOUŠKU NEDORAZÍTE BEZ OMLUVY  A NEDÁTE NÁM VČAS VĚDĚT /ASPOŇ 48 hodin PŘEDEM/ POPLATEK AUTOŠKOLE VÁM PROPADNE

V PŘÍPADĚ NEOMLUVENÉ ABSENCE NA JÍZDĚ MIN. 24 HODIN PŘEDEM, BUDE TATO ABSENCE ZPOPLATNĚNA ČÁSTKOU ODPOVÍDAJÍCÍ 50% Z CENY JÍZDY ZA PROSTOJ – např. 200Kč za  45 minut jizdy sk. B, 400Kč za 45 minut jízdy sk. C atd.

Kurz začíná první jízdou a do délky kurzu nejsou započteny dny s překážkou na straně klienta. 

  

poukaz