INFORMACE O ŠKOLENÍ

Školení zahrnuje

  • Řidičský a profesní průkaz na náklaďák už máte, ale potřebujete profesní průkaz rozšířit o autobus?

Přihlaste se na školení 45 hodin k rozšíření profesního průkazu. Po absolvování dostanete od nás potvrzení a na úřadě požádáte o nový profesní průkaz.

Pro všechny typy školení platí

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který:

  • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt
  • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce
  • je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné