Sejmutí motocyklu ze středového stojanu na motorce v Autoškola Pater - Ostrava, Hlučín
SITUACE 1

Sejmutí motocyklu ze středového stojanu

Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vedení vpřed bez použití motoru se zatočením doleva, následně vzad se zaparkováním do omezeného prostoru a postavení motocyklu na středový stojan.

Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vyvedení z omezeného prostoru vpravo. V případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan.

Provedení jízdy při nízké rychlostií na motorce v Autoškola Pater - Ostrava, Hlučín
SITUACE 2

Provedení jízdy při nízké rychlosti

Provedení jízdy při nízké rychlosti – následování zkušebního komisaře rychlostí chůze cca 4 km.h-1 v přímém směru (délka dráhy cca 12 m)

Bezpečné otočení na motorce v Autoškola Pater - Ostrava, Hlučín
SITUACE 3

Bezpečné otočení

Bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“ rychlostí cca 4 km.h-1.

Slalom na motorce v Autoškola Pater - Ostrava, Hlučín
SITUACE 4

Slalom

Slalom při rychlosti chůze cca 4 km.h-1.

Jízda po dráze ve tvaru osmičky na motorce v Autoškola Pater - Ostrava, Hlučín
SITUACE 5

Jízda po dráze ve tvaru „8“

Jízda po dráze ve tvaru „8“ při rychlosti chůze cca 4 km.h-1.

Opakované rozjetí na motorce v Autoškola Pater - Ostrava, Hlučín
SITUACE 6

Opakované rozjetí

Opakované rozjetí se s jednou nohou na stupačce a přesunutí druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu.

V pomalé rychlosti na motorce v Autoškola Pater - Ostrava, Hlučín
SITUACE 7

V pomalé rychlosti

Dráha pro úkony v pomalé rychlosti.

Ve vyšších rychlostech na motorce v Autoškola Pater - Ostrava, Hlučín
SITUACE 8

Ve vyšších rychlostech

Provedení jízdy ve vyšších rychlostech, slalom v rychlosti 40 km.h-1.

Vyhýbání se překážce na motorce v Autoškola Pater - Ostrava, Hlučín
SITUACE 9

Vyhýbání se překážce

Vyhýbání se překážce při počáteční rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM při rychlosti 45 km.h-1).

Brzdění na přesnost na motorce v Autoškola Pater - Ostrava, Hlučín
SITUACE 10

Brzdění na přesnost

Brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1).

Nouzové brzdění na motorce v Autoškola Pater - Ostrava, Hlučín
SITUACE 11

Nouzové brzdění

Nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1).