Autoškola na autobus, řidičský průkaz D v Autoškola Olda - Ostrava, Hlučín
INFORMACE O VÝCVIKU

Cena výcviku zahrnuje

 • výuka teorie, zdravověda, praktická údržba vozidla
 • jako jediní nabízíme aplikaci, ve které si můžete cvičně dělat testy s následnou kontrolou učitelem online. Vidíte v ní vaše naplánované jízdy, vaši trasu jízd. Budete mít zkrátka nad vším kontrolu!a

Podmínky pro udělení řidičského průkazu

 • věk 24 let
 • zdravotní a odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla

 • dosáhla věku 21 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 24 let pouze k řízení vozidel, Ministerstva vnitra používaných policií, Vězeňské služby České republiky, ozbrojených sil České republiky, obecní policie, Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, celních orgánů, při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou
 • dosáhla věku 21 let nebo 23 let, toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 let jeho držitele k řízení
 • v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu
 • pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu
 • v rozšířeném rozsahu (21 let), nebo v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D uděleno ve věku 23 let
CHCETE ZAČÍT?

Přihláška do autoškoly