INFORMACE O ŠKOLENÍ

Školení zahrnuje

  • Máte propadlý profesní průkaz?
  • Máte řidičský průkaz vydaný před 10.9.2008?

Pro získání profesního průkazu nemusíte absolvovat vstupní školení. Stačí se přihlásit na obnovovací školení 35 hodin. Je to pouze školení bez závěrečné zkoušky na úřadě. Dostanete od nás po absolvování potvrzení, se kterým požádáte o vydání profesního průkazu.

Cena školení

Cena tohoto školení je po domluvě dle počtu účastníků. Pokud nespěcháte…

Pro všechny typy školení platí

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který:

  • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt
  • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce
  • je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné