fbpx Psychologické vyšetření - Autoškola OLDA, Ostrava, Hlučín

Psychologické vyšetření

Pro koho je dopravně psychologické vyšetření určené?

– jsem řidič po zákazu řízení 6 měsíců nebo delším, vybodovaný apod.

– jsem řidič profesionál a řídím vozidlo těžší 7,5 tuny

– jsem řidič profesionál a řídím vozidlo těžší 7,5 tuny a dosáhl jsem věku 50ti let

Jak to vlastně probíhá?

– vyšetření probíhá v několika krocích, součástí je anamnestický rozhovor, přístrojové vyšetření, vyšetření kognitivních funkcí a osobnostní dotazník

– řidič podepíše před vyšetřením čestné prohlášení, ve kterém se zavazuje, že se na vyšetření dostavil v dobré psychické i fyzické kondici a že se nepodrobil v čase posledních 6 měsíců dopravně psychologickému vyšetření u jiného psychologa

– pokud se necítíte zdrávi, raději přeložte vyšetření na jiný termín

– délka vyšetření cca 2-4 hodiny

Co s sebou na vyšetření?

max. 1 měsíc starý výpis z evidenční karty řidiče (získáte jej na odboru dopravně správních agend příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností; POZOR – tento dokument nelze získat na CzechPointu České Pošty!!!)
max. 1 měsíc starý posudek o zdravotní způsobilosti (týká se řidičů, kteří žádají o obnovení řidičského oprávnění po jeho blokaci, vysloveném zákazu řízení motorových vozidel).
dokumenty ze správního/trestního řízení popisující události vedoucí k odebrání řidičského průkazu
občanský průkaz či jiný platný doklad totožnosti s fotografií
řidičský průkaz (pokud nebyl odebrán)
kompenzační pomůcky (např. brýle, naslouchadlo)

Cena 2500,-kč – platí se v den vyšetření.