fbpx Školící středisko - Autoškola OLDA, Ostrava, Hlučín

Školící středisko

 

Dne 1.4.2008 vstoupil v platnost zákon 374/2008 Sb., kterým se upravují podmínky pro získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, určených pro nákladní nebo osobní přepravu. Tento zákon ukládá řidičům motorových vozidel, k jejichž řízení je potřeba řidičského oprávnění C1, C, D1 a D, povinnost být držiteli průkazu odborné způsobilosti. Tento zákon uvádí do praxe ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES.

 

PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ 7h

Pro držitele nového průkazu profesní způsobilosti řidiče bude následovat nejpozději do roka po vydání nového profesního průkazu a to v rozsahu vždy 7 hodin ročně. Nedoporučujeme nechávat toto školení na poslední chvíli. Školicí středisko musí oznámit 5 dní předem obecnímu úřadu jmenný seznam účastníků školení. Po 5 ročních cyklech školení řidič požádá příslušný obecní úřad o výměnu profesního průkazu. Přitom bude muset doložit, že 5krát absolvoval roční cyklus 7 hodinového školení. PŘIHLÁŠENÍ ZDE

 

OBNOVOVACÍ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ 35h

Novela zákona č. 247/2000 Sb. umožňuje získání profesního průkazu po absolvování 35 hodin školení. Novinka se týká pouze těch řidičů, kteří získali řidičské oprávnění skupin C,CE,C1 nebo C1E do 10.9.2009 nebo řidičské oprávnění skupin D, DE, D1, D1E do 10.9.2008. PŘIHLÁŠENÍ ZDE

 

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ 45h

Řidiči, kteří absolvovali vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+ E, C a C+E a kteří chtějí řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky pro novou skupinu a podskupinu řidičských oprávnění. Podle vyhlášky č.156/2008 Sb. to znamená 35 hodin výuky a 10 hodin výcviku. PŘIHLÁŠENÍ ZDE

 

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ 140h

Řidiči, kteří získají řidičská oprávnění D, DE, D1, D1E po 10.9.2008 a skupiny C, CE, C1, C1E po 10.9.2009 získají nové profesní průkaz pouze po absolvování vstupního školení a zkoušky.

Rozsah školení řidičů s ohledem na skupiny a věk řidiče je uveden v následující tabulce:

skupina věk
18 21 23
C, CE 280 140 140
D, CE 280 140*
C1, C1E 140 140 140
D1, D1E 140 140

* s výjimkou motorového vozidla linkové osobní dopravy, pokud trasa linky nepřesahuje 50 km. Ti mohou řídit vozidla skupin D a DE již od 21 let.

Řidiči, kteří absolvovali vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a kteří chtějí řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky pro novou skupinu a podskupinu. PŘIHLÁŠENÍ ZDE

 

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ 280h

Řidiči, kteří absolvovali vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+ E, C a C+E a kteří chtějí řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky pro novou skupinu a podskupinu řidičských oprávnění. Podle vyhlášky č.156/2008 Sb. to znamená 35 hodin výuky a 10 hodin výcviku. PŘIHLÁŠENÍ ZDE

 

PRO VŠECHNY TYPY ŠKOLENÍ PLATÍ

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který:

  • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt
  • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce
  • je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné